Om saken

Med deres hjelp skal vi bygge skole i Myanmar. Under kan du lese mer info om prosjektet.

Bidrag kan betales inn til ADRA på kontonr:
3000.30.31035
Merk betalingen med SIGVE så blir det registrert at det er denne saken dere støtter.

Prosjektet:
Landsbyen der skolen ligger, har 110 familier der det foreløpig er kun 35 barn som går på skolen. Det gamle skolebygget fra 70-tallet har vært av dårlig kvalitet fra det ble bygget, men er i tillegg skadet av termitter og "tidens tann". Landsbyen, landsbylederen og lærerne gleder seg stort til en ny skole.

Befolkningen i landsbyen er i hovedsak fattige bønder som livnærer seg av husdyrhold, jordbruk og lønnet arbeid for andre. Skolen ligger om lag 60 km fra byen Pakokku.

Landet:
Myanmar (Burma) har vært kjent som et lukket land, styrt i mange år av en militærjunta. Landet består av flere folkegrupper, og er i hovedsak et buddhistisk land. De siste årene har landet beveget seg i en mer demokratisk retning. Landet sies å bli det neste store turistmålet i denne delen av verden (Sørøst-Asia). Myanmar har om lag 55,5 millioner innbyggere.

Matsikkerhet er en utfordring i Myanmars Dry Zone. ADRA Norge startet sitt engasjement i området på slutten av 2000-tallet da området hadde særdeles store utfordringer med tørke og sviktende avlinger.

ADRA Norge, ADRA Myanmar og FN-organisasjonen World Food Programme har inngått et samarbeid om bistand i dette området. Synlige resultater av dette arbeidet finnes overalt - med skoleutstyr, vanntanker, vanndammer og brønner knyttet til inntørkede elveleier og vannreserver under bakken. I området gjøres det fortsatt et stort arbeid med undervisning av bønder i effektive jordbruksmetoder. Dry Zone er fremdeles i faresonen når det gjelder matsikkerhet, og barna får utdelt ris til familiene en gang i uka, samt vitaminberiket kjeks fra WFP hver dag til lunsj på skolen.

ADRA Norge i Myanmar.
I Myanmar samarbeider ADRA Norge med partnerorganisasjonen ADRA Myanmar. Utdanning og minoriteter er ADRA Norges fokus for arbeidet i Myanmar. En viktig del av ADRAs arbeid er støttet av Norad. Dette gjelder for tiden arbeidet i Karen og Mon-statene. ADRA bistår med gode rammevilkår for undervisning (skolebygg, toaletter, skolemateriell) og kapasitetsutvikling for undervisning og innhold i skolen. Utdanning av lærere er en viktig satsning i denne sammenhengen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar